அதிரை இளைஞர்களின் சுதந்திர ஊடகம்!

Monday, May 7, 2012

அணு குண்டுகள் ஏற்படுத்தும் அழிவை விட, பிளாஸ்டிக் பைகள் !அணு குண்டுகள் ஏற்படுத்தும் அழிவை விட, பிளாஸ்டிக் பைகள் !
''அணகுண்டுகளஏற்படுத்துமஅழிவவிட, பிளாஸ்டிகபைகள் நீர்நிலைகளினஅடிப்பகுதியிலஅடைத்துககொண்டஏற்படுத்துமஅழிவமிகபபயங்கரமானதாஉள்ளது'' என்றஉச்நீதிமன்றம் அபாய எ‌ச்ச‌ரி‌க்கை ‌விடு‌த்து‌ள்ளது.

மூத்வழக்கறிஞரஷியாமதிவானதாக்கலசெய்பொதமனு‌வி‌ல், நாட்டிலபிளாஸ்டிகபைகளபெருமஅச்சுறுத்தலஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடமுழுவதுமஒவ்வொரஆண்டுமஏராளமாமாடுகளினவயிற்றஅறுவசிகிச்சசெய்து 30 முதல் 50 கிலபிளாஸ்டிகபைகளஎடுக்கப்படுவதாகால்நடமருத்துவமனஅறுவசிகிச்சகுறித்புள்ளி விவரமதெரிவிப்பதாகூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

இ‌‌ந்த மனுவை இ‌ன்று விசாரித்த உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற ‌நீ‌திப‌திக‌ள் ி.எஸ். சிங்வி, எஸ்.ே. முகோபாத்யாய், இந்தியாவிலஉடனடியாபிளாஸ்டிகபைகளுக்கமுற்றிலுமதடவிதிக்கப்பவேண்டும். இல்லையென்றாலஇந்நிலையகட்டுப்படுத்முடியாதஎன்றன‌ர்.

மேலு‌ம், அணகுண்டுகளஏற்படுத்துமஅழிவவிட, பிளாஸ்டிகபைகளஏரி, குளமபோன்நீர்நிலைகளினஅடிப்பகுதியிலஅடைத்துககொண்டஏற்படுத்துமஅழிவமிகபபயங்கரமானதாஉள்ளது எ‌ன்று‌ம் ‌‌‌நீ‌திப‌திக‌ள் அபாய எ‌ச்ச‌ரி‌க்கை ‌விடு‌த்தன‌ர்.

இதகுறித்தபதிலளிக்மத்திய, மாநிஅரசுகளுக்கநோட்டீஸஅனுப்பவும் ‌நீ‌திப‌திக‌ள் உத்தரவி‌ட்டன‌ர்.

1 பின்னூட்டங்கள்:

அதிரை சித்திக் said... Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

பிளாஸ்டிக் உபயோகத்தினால் .ஏற்படும்

இடையூறுகளை உள்ளூர் மக்கள் அறிந்து கொள்ளும்

விதமாக துண்டு பிரசுரம் வெளியிடலாமே

Post a Comment

Data since 18-Nov-2011.
UAE Visitors figure shown low due to ISP's proxy interception.