அதிரை இளைஞர்களின் சுதந்திர ஊடகம்!

Sunday, September 18, 2011

அதிரையில் வளர்ச்சி பணிகள் அதிகளவில் செய்த முன்மாதிரி 21 வார்டு கவுன்சிலர்!

21 வார்டு கவுன்சிலர் S. முஹம்மது இபுராஹிம் (ஆப்பிள் இப்ராகிம்) தனது வார்டுக்காக முன்று ஆண்டுகளில் கவுன்சிலராக செய்த சேவைகளின் பட்டியலை அதிரை பிபிசிக்கு அனுப்பியுள்ளார், அதை இங்கு நாம் பதிந்துளோம்.0 பின்னூட்டங்கள்:

Post a Comment

Data since 18-Nov-2011.
UAE Visitors figure shown low due to ISP's proxy interception.